Actueel

6 July 2017
Nieuws Basisopleiding Trainingsacteren

Oefenen in organisaties
10–daagse Basisopleiding trainingsacteren Crux Creaties

Wat doet een trainingsacteur? Binnen organisaties gaat het in toenemende mate om communicatieve- en beïnvloedingsvaardigheden en het kunnen voeren van allerlei soorten gesprekken. Nieuw gedrag kun je het beste leren door te doen en om een realistische oefensituatie neer te zetten is het werken met een trainingsacteur inmiddels goed gebruik. Naast de functie van 'levend leermiddel' zijn er werkvormen ontstaan waarbij trainingsacteurs bepalend zijn voor de kwaliteit. Enkele voorbeelden: regietheater, spiegeltheater, assessments, terugspeeltheater, acts, co-trainen en forumtheater.

Waarom deze opleiding?

Crux Creaties wil graag een bijdrage leveren aan de professionalisering van de trainingsacteur. Het vak is niet zonder risico. Binnen het leerproces zijn veiligheid en een goede interactie tussen de trainingsacteur en de cursist belangrijk. Door een positieve ervaring zal de cursist beter leren en het gedrag kunnen vertalen naar de werkvloer. Goed opgeleide acteurs zijn ambassadeur van het vak en van ervarend leren in bredere zin. Zo dragen we met deze opleiding bij aan de optimalisering van leerprocessen.

In het kort

We denken dat je het meeste leert door op verschillende manieren met het vak bezig te zijn. Deze vorm van blended learning (gemixt leren) intensiveert het leerproces. Naast de tien trainingsdagen waarin we vooral veel zullen oefenen krijg je de gelegenheid om de digitale leeromgeving (DLO) te raadplegen. Je kunt hier diverse theorieën lezen en bestuderen. Je krijgt regelmatig opdrachten die je in de praktijk gaat uitvoeren. Daarnaast verwachten we dat je regelmatig reflecteert op je leerproces. Hoe bewuster je je leerproces vormgeeft hoe meer je in korte tijd kunt leren van dit boeiende vak.

Voor wie

Relevante spelervaring en/of een theateropleiding is een pre, maar geen vereiste. Een afgeronde HBO opleiding toont aan dat je wat betreft je denkniveau ook opgewassen bent tegen af en toe gecompliceerde casuïstiek van deelnemers. Maar ook dit is geen vereiste aangezien er ook goede trainingsacteurs zijn die buiten de gebaande opleidingspaden zichzelf het vak eigen gemaakt hebben.

Deelnemers komen uit verschillende richtingen: mensen uit het bedrijfsleven, de zorg, het onderwijs, mensen met een trainers- of opleidersachtergrond en theatermakers.

We houden in sterkte mate rekening met de verschillen.

Aan het einde van de opleiding ben je in staat om...

 • …te acteren in trainingen.
 • …een effectieve oefening met een helder leerdoel te creëren.
 • …op verschillende manieren je spel af te stemmen op de leervraag.
 • …verschillende vormen van feedback te hanteren: in het spel, buiten het spel, in de rol, als trainingsacteur.
 • …te reflecteren op je eigen doen en laten a.d.h.v. een waardentest.
 • …drijfveren van anderen te herkennen.
 • …snel tot een rolopbouw te komen a.d.h.v. waardenprofiel.
 • …feedback af te stemmen op waardepatroon van de cursist.
 • …de samenwerking met een trainer te optimaliseren.
 • …jezelf als trainingsacteur te presenteren.
 • …als ondernemer je meerwaarde te verwoorden en werk te creëren.
 • …een trainer te adviseren over verschillende werkvormen
 • …op verschillende manieren om te gaan met weerstand (belemmeringen in het leerproces).
 • …competentiegericht te acteren binnen assessments.
 • …andere werkvormen dan het rollenspel te initiëren binnen een training.
 • …diverse communicatiemodellen te vertalen naar spel en daardoor inzicht te vergroten.


Competenties en vaardigheden

Crux Creaties ondersteunt met trainingsacteurs inmiddels vijftien jaar assessments waar competenties centraal staan, gebruikt voor haar trainingsinterventies regelmatig het competentiespel en hanteert voor de acteurs een eigen profiel dat nauw overeenkomt met het profiel van de Nederlandse Vereniging voor Trainingsacteurs (NVvT). We zijn gewend om gedrag naar competenties te vertalen en beseffen dat het vak meer is dan het aanleren van de bovengenoemde vaardigheden.

De volgende kerncompetenties zijn naar gedragscriteria vertaald en vormen de rode draad van de opleiding: Creativiteit, Flexibiliteit, Integriteit, Ondernemerschap, Samenwerken, Sensitief gedrag, Organisatiesensitiviteit, Probleemanalyse, Leervermogen

Kleine groepen

We werken in een kleine groep van maximaal acht deelnemers. Op elke trainingsdag wordt een ander element van het vak geïntroduceerd en getraind door middel van verschillende oefeningen. Een kleine groep betekent dat we veel aandacht kunnen besteden aan jouw leerdoel en –route.

Zelfstudie

Doordat je ook het nodige aan lees- en voorbereidingswerk tussen de leerblokken zelf doet kunnen we zo veel mogelijk tijdens de trainingsdagen oefenen. Houd rekening met één uur per week zelfstudie naast de trainingsdagen.

Kennismakingsworkshop

Voorafgaand aan de opleiding is er een kennismakingsworkshop. Mocht nu blijken dat óf het aanbod niet aan je verwachtingen voldoet óf dat wij als trainers denken dat je niet op de juiste plek zit, dan is dit het moment om eventueel te beslissen het leeravontuur niet met elkaar aan te gaan. 

Coaching en afronding

Ongeveer halverwege de opleiding krijgt elke deelnemer een persoonlijk coaching gesprek met één van de trainers. De laatste dag bestaat uit een eindassessment. De uitslag wordt bij het certificaat gevoegd. Het certificaat is een bewijs van deelname waarop de behaalde leerdoelen van de opleiding staan vermeld.

Opleidingsmateriaal

Waaier
In 2010 bracht Crux Creaties de waaier 'dynamisch trainen' uit, een handig naslagwerk voor trainers en trainingsacteurs. De waaier koppelt theorie aan de oefening en heeft een plek binnen de opleiding.
DLO
In de digitale leeromgeving vind je naast het schriftelijk materiaal ook auditief en visueel leermateriaal. Tussen de trainingsdagen reflecteer je op je leerproces in je eigen omgeving, ontvangt je feedback van de trainers en doe je verslag van je werkplekopdracht.
Waardenassessment
Crux Creaties is partner van Waardenmanagement. Via deze organisatie bieden we je een assessment aan. Deze test doet een uitspraak over jouw waardensysteem. Je bent straks in staat o.a. jouw profiel te duiden en te vertalen naar spel.

Verbinding met werkveld

Tijdens de opleiding ga je een keer mee met een trainingsacteur van Crux Creaties naar een opdracht. Daarnaast is het belangrijk om een eigen werk– of oefenplek te hebben waar je met het geleerde gaat experimenteren. Tijdens de opleiding wordt je gecoacht hoe je dit binnen korte tijd voor elkaar kunt krijgen. De ondernemersvaardigheden die je je eigen gaat maken vergroten de kans dat je het vak spoedig succesvol in de praktijk gaat brengen.

De trainers

Hoofdtrainer is Peter Berkhout, directeur van Crux Creaties. Rik Luijmes en Jos Hartendorp zijn in ieder geval de gasttrainers en verantwoordelijk voor bepaalde onderdelen binnen het programma.

Peter Berkhout
“Als Crux een plek is waar mensen kwetsbaar en met humor kunnen leren en presteren, ben ik gelukkig.”
Sinds ’97 is Peter zelfstandig ondernemer. Eerst onder de vlag van Bureau Berkhout, vanaf 2005 Bureau Berkhout de Branding en sinds 2010 met Crux Creaties geeft hij leiding aan de acteurs- en trainingsvoorziening. Hij schakelt graag tussen de verschillende rollen: eigenaar, trainer, en innovator. Hij is gezegend met een goed geheugen voor mensen, werkcontext, leersituaties en maatschappelijke ontwikkelingen. Hij weet het maximale uit mensen te halen, daagt uit en confronteert. Goede balans tussen intuïtie en inzicht.

Rik Luijmes
“De constante in mijn leven is de drang om te creëren.”
Rik geniet ervan om mensen iets te leren, een steun in de rug te geven, een vonk vol passie mee te geven. Ruimte laten voor individualiteit, de kracht waarderen, benadrukken wat goed gaat. Hij blijft zich doorlopend scholen: door het werken in de praktijk, het volgen van workshops en het lezen van boeken en publicaties. Om enige orde in de veelheid te scheppen heeft hij een systematiek ontwikkeld die leidde tot een waaier met speltechnieken: ‘De anatomie van de acteur’. Aan de hand van het model dat hij gebruikt is het mogelijk om snel een analyse te maken en wat je als acteur in kunt zetten. Rik heeft een scherp oog voor details in spel-en leersituaties. Hij is sensitief en doelgericht.

Jos Hartendorp
“Kan niet, kan niet: Creatief in de vertaling van probleem naar kans, van uitdaging naar actie”.
Jos Hartendorp (Rotterdam, 1966) studeerde Bedrijfskunde en A&O-psychologie en is sinds midden jaren ’90 trainer, adviseur in (commerciële) communicatie. Sinds 2005 is hij ondernemer en verzorgt training en advies. Vanaf juli 2015 is hij eigenaar van 5Kwadraat “Werken vanuit je Kracht”. Jos verzorgt de onderdelen binnen de training die betrekking hebben op presenteren, adviseren en werk creëren. Hij motiveert individuen en groepen. Is een innovatief denker. Zorgvuldig. Precies. Confronterend.

Kosten

Voor het opleidingsjaar 2017-2018 bedragen de kosten voor de opleiding per deelnemer: €1.750,- exclusief 21 % btw. De prijs is inclusief lunch, koffie en thee, een waardenassessment, waaier en een inlog voor de digitale leeromgeving met daarin lesmateriaal.

 

Op de hoogte blijven van Crux?
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.
Bekijk hier de laatste editie.

Aanmelden nieuwsbrief Basisopleiding Trainingsacteren Basisopleiding Trainingsacteren

Deel deze pagina

Of kopiëer de onderstaande link:

×