Systeemtheater

Volop in een veranderproces? Lastig om te begrijpen wat er nu écht aan de hand is. Dreigt de organisatie vast te lopen in patronen? Sinds 2016 hebben we verschillende voorstellingen gemaakt waarmee we inzicht verschaffen in de dynamiek van de organisatie waarvoor we de voorstelling maken. Vanuit de principes van het systeemdenken bieden we perspectief.

Organisatiedynamiek

Vaak gaat bedrijfstheater over gedrag en het hanteren van gesprekstechnieken.  Onze voorstelling gaat verder. Het laat je nadenken over de onderliggende dynamiek van stagnatie en verandering. We werken met theater omdat een krachtig verhaal je sneller en dieper laat leren.

Inzicht en ervaring

Liever eerst alleen kijken en luisteren? Of toch een stap verder door met het geleerde te oefenen? Wij hebben de methodieken in huis om mensen te laten ervaren wat het is om vanuit een ander perspectief te denken én te handelen. We rekken grenzen op zonder te forceren.

Systeemdenken

Als er iets fout gaat zijn we geneigd de oorzaak te zoeken en vervolgens de oplossing te formuleren. Vaak werkt dit bij eenvoudige problemen, maar door de toenemende complexiteit hebben we meer nodig om adequaat te handelen. Door de voorstelling oefen je met de bril van de systeemdenker: je gaat patronen zien en doet net even anders dan je eerste neiging. Je draagt duurzaam bij aan verbetering van een team en een organisatie.

Groepsgrootte

Een interventie voor groepen tot maximaal 100 deelnemers.

 

leer meer
leer minder

Wat wil je verder uitdiepen?  Wat is de kern waar we het over moeten hebben? Na de voorstelling kun je kiezen uit verschillende workshops die aansluiten bij jouw verandervraag. Sta je open voor een fundamenteel ander inzicht over bijvoorbeeld werkdruk, vitaliteit, zelforganisatie en leiderschap?

 
Werkdruk
Door de voorstelling worden de deelnemers zich bewust van de patronen rondom werkdruk. Ze beseffen dat het noodzakelijk is om vanuit een andere, systemische invalshoek te werken aan vermindering van de druk. Ze leren de taal die kan helpen om tot constructieve oplossingen te komen. Opbrengsten: Beperkende patronen van de voorstelling zijn herkend. Beperkende patronen van het eigen team en organisatie zijn benoemd. Ieder weet wat zijn aandeel is aan de beperkende patronen. Het team en elk lid afzonderlijk kan constructief verder bouwen aan eigen oplossingen.
Zelfsturing en zelforganisatie
Door de voorstelling worden de deelnemers zich bewust van de ambigue verwachtingen rondom leiderschap. Ze beseffen dat elk systeem een uniek appel doet op de leidinggevende. En dat je elk moment een patroon kunt bevestigen of doorbreken. Door middel van de systemische bril leren de deelnemers te zien waar en hoe je het beste kunt intervenieren met zelforganisatie als focus. Opbrengsten: De deelnemers herkennen de verschillende fases naar zelforganisatie. De deelnemers begrijpen wat de overgang naar zelforganisatie vraagt van de leider. De deelnemers kunnen met de systemische bril betekenis geven aan hun eigen rol.
Vitaliteit
Als een team of organisatie stagneert groeit de kloof tussen de goede bedoeling en het effect. Met man en macht doet men pogingen het systeem te vitaliseren. Hoe harder er geduwd en getrokken wordt, hoe meer dubbele boodschappen. Hoe meer dubbele boodschappen, hoe meer het systeem stagneert. Het kan anders: Een dubbele boodschap is een slordige boodschap met haast. Door de voorstelling beseffen de deelnemers dat ze de tijd moeten nemen om terug te gaan naar de goede bedoeling achter de boodschap. Door duidelijk te zijn leren de deelnemers een eigen bijdrage te leveren aan vitalisering. Opbrengsten: De deelnemers herkennen de dubbele boodschappen in de voorstelling. Ze kunnen de kenmerken van de stagnatie vertalen naar hun eigen systeem. Ze zijn in staat de verschillen te herkennen en erkennen als bron van vitaliteit.
Systeemtheater
Systeemtheater 2

Deel deze pagina

Of kopiƫer de onderstaande link:

×