Trainen

Crux Creaties maakt leertrajecten op maat met alle extra's die je maar kunt wensen: trainen, coachen, inter- en supervisie, praktijkopdrachten. We dompelen je onder in de vijver van avontuurlijk leren en benutten maximaal jouw leerrendement. 

Met onze digitale leeromgeving hebben we de mogelijkheid jou te volgen als cursist en kun je veel zelf doen. Zelftests, filmpjes, chatten met medecursisten, theoretische achtergronden opzoeken; trainingstijd kunnen we daardoor maximaal benutten om te oefenen met jouw leervraag. Zo staat de digitalisering ten dienste van de oefening, waarin je kunt laten zien hoe effectiever communiceren er in de praktijk uitziet. 

Onze trainingen zijn:

Ervaringsgericht: de training begint bij jouw actuele situatie, de ervaringen koppelen we aan een theorie.
Eenvoudig: je krijgt concreet advies met gebruiksaanwijzing.
Existentieel: we zijn nieuwsgierig naar gedachten, overtuigingen, emoties en drijfveren. Wat gedrag stuurt heeft onze aandacht in het leerproces.

Wij gaan uit van:
Keten: we werken aan duurzame verandering door middel van opvolging en inbedding van interventies.
Kracht: eerst: wat gaat goed. Daarna: wat kan beter?
Kern: we gaan op zoek naar de crux, het antwoord op de leervraag. Eenmaal de crux gevonden, is de oplossing dichtbij.

leer meer
leer minder
We hebben de afgelopen jaren voor onze klanten maatwerk geleverd. Daardoor zijn de volgende modules ontstaan die we voor jouw leervraag kunnen fijnslijpen. 
Talentontwikkeling
Je kan na afloop van de training je talent in termen van drijfveren, competenties en kwaliteiten vertalen naar succesvol professioneel gedrag. Dit betekent o.a. dat je de basisprincipes van de communicatie effectief kan toepassen, verschillende beïnvloedingsstijlen kan hanteren en een interactieve presentatie kan verzorgen. Doordat je leert kritisch te reflecteren op je eigen performance en daarbij leer - en breinprincipes weet te hanteren, bezit je het gereedschap voor duurzaam succes.
Compententieontwikkeling
Hoe herken ik sensitiviteit, impact of overtuigingskracht? Wanneer is iets goed? Wat moet ik doen om overtuigender over te komen? Na afloop van de training heb je inzicht in de samenhang van competenties en herken je ze in het gedrag van jezelf en de ander. Je hebt de vaardigheden die bij de competenties horen, geoefend en daardoor aangescherpt. Je weet welke interne hulpbronnen je kunt gebruiken om de gekozen competenties duurzaam in de praktijk te brengen.
Teamvorming en samenwerken.
Na afloop van deze training weet jij wat nodig is om als team optimaal te presteren. Het is als het bouwen van een huis in drie fasen. Eerst het fundament: wie doet wat en waarom? Als rollen, waarden, afspraken en verantwoordelijkheden helder zijn, leer je feedback te geven en te ontvangen. Na een of twee woonlagen kan het dak erop: je leert hoe je ook onder druk als team kunt blijven leren en werken.
Omgaan met spanningsvolle situaties
Hoe ga je om met spanningsvolle situaties? Na afloop van de training heb je controle over je eigen spanning, herken je de emotie bij de ander en kun je aansluiten bij de verschillende vormen van lastig gedrag. Je leert hoe je empathie en duidelijkheid kunt combineren waardoor je in de praktijk conflictsituaties effectief kunt hanteren. Of het nu agressie, grensoverschrijdend gedrag, weerstand of boosheid heet: het gaat er ons om dat jij de spanningsvolle situatie in je voordeel kunt ombuigen.
Crisiscommunicatie
Bestuurders dienen zich goed voor te bereiden op een mogelijke crisissituatie, waarin omgaan met pers en media een rol spelen. Onhandigheid leidt tot imagoschade en een misstap is snel begaan. Na deze training kun je bewust en effectief omgaan met de cruciale crisisvalkuilen. Je leert te handelen volgens een strategisch plan en kunt adequaat omgaan met pers en media.
Trainen
Digitale leeromgeving

Deel deze pagina

Of kopiëer de onderstaande link:

×